Julidans NL is een nieuw programmaonderdeel van Julidans. Als internationaal festival kijken we graag en vaak over de landsgrenzen. Juist daardoor kunnen we ook een belangrijke rol spelen als ambassadeur van de Nederlandse dans in het buitenland. Samen met Dutch Performing Arts laten we tijdens Julidans 2018 Nederlandse dansgezelschappen zien aan internationale collega's. Wie weet kunnen deze creaties vervolgens ‘en route’ door Europa. Deze voorstellingen zijn verweven in het programma en natuurlijk ook toegankelijk voor het Julidanspubliek. Welkom bij Julidans NL!

Julidans NL is a new program component of Julidans. As an international festival we frequently enjoy looking across national borders. It is precisely why we are also able to play an important role as an ambassador for Dutch dance abroad. Together with Dutch Performing Arts we show
Dutch dance companies to international colleagues during Julidans 2018. Who knows, these creations may then continue 'en route' throughout Europe. These performances are intertwined in the program and are of course also accessible to the Julidans public. Welcome to Julidans NL!

Alles uit deze serie