20 februari / Julidans

Stichting Julidans zoekt een penningmeester

Julidans, het internationale festival voor hedendaagse dans, vindt jaarlijks plaats gedurende de eerste twee weken van juli op meerdere locaties in Amsterdam. Het festivalcentrum is gesitueerd in Internationaal Theater Amsterdam (ITA), evenals het kantoor. ITA is daarbij ook coproducent van Julidans. Daarnaast wordt er samengewerkt met verschillende theaters en locaties zoals o.a. Theater Bellevue, Vondelpark Openluchttheater, Podium Mozaïek, Bijlmerparktheater, Meervaart, Stedelijk Museum, Frascati.

Julidans toont eigenzinnige choreografen die door middel van het bewegende lichaam hun visie op persoonlijke of maatschappelijke thema's tonen. Naast het presenteren van voorstellingen organiseert het festival een contextprogramma met workshops, nagesprekken en ontmoetingen met de choreografen, films, installaties. Julidans biedt een podium aan zowel gerenommeerde choreografen als een nieuwe generatie dansmakers.

Het bestuur van Stichting Julidans functioneert volgens het bestuur-directie-model en heeft een adviserende en controlerende rol met betrekking tot de gedelegeerde taken aan de directie van Julidans die zorg en verantwoordelijkheid draagt voor continuïteit in de bedrijfsvoering en het beleid.

Wegens het aflopen van de termijn van een van de bestuursleden is het bestuur op zoek naar een

Penningmeester (m/v/x)

  • Wij zoeken een bestuurder met kennis en ervaring op het terrein van financiën (van gesubsidieerde instellingen), bedrijfsvoering en risicobeheersing.
  • De penningmeester heeft een controlerende rol bij het opstellen van de begroting en de jaarrekening, en staat daarbij in nauw contact met de directeur en de (externe) manager Financiën.
  • Het betreft een onbezoldigde functie. Gevraagd wordt een beschikbaarheid van ten minste een termijn van vier jaar. Het bestuur vergadert ten minste vier keer per jaar (in februari, mei, oktober en december). Voor de penningmeester is de tijdsbelasting in januari/februari het hoogst in verband met de jaarstukken.
  • Stichting Julidans hanteert de drie codes (Governance Code Cultuur, Code Diversiteit & Inclusie en Code Fair Practice) en streeft ernaar het bestuur en de medewerkers een zo evenwichtig mogelijke afspiegeling van de Amsterdamse bevolking te laten zijn.

Geïnteresseerd?
Voor vragen kunt u contact opnemen met Erik Backer, voorzitter van Stichting Julidans, per mail via erik.backer@planet.nl

Reageren?
Een motivatiebrief en cv kunnen via mail gestuurd worden naar Erik Backer o.v.v. Penningmeester Stichting Julidans: erik.backer@planet.nl