ANBI gegevens

Julidans heeft een ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling).

ANBI gegevens

Statutaire naam
Stichting Julidans

RSIN / Fiscaal nummer

808.334.621

Contactgegevens

Julidans
Leidseplein 26
1017 PT Amsterdam
info@julidans.nl

Doelstelling

De Stichting heeft ten doel het leveren van een zichtbare bijdrage aan de bevordering en ontwikkeling van de hedendaagse kunst, zowel nationaal als internationaal en voorts al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.

De Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:
- het organiseren van het Julidans festival waarin de hoofddoelen presenteren, informeren en coproduceren tot uiting komen;
- het organiseren van verschillende activiteiten en projecten op het gebied van dans;
- in continuïteit samenwerken met partners uit een nationaal en internationaal netwerk voor de ondersteuning van danskunstenaars en de opbouw van publiek voor dans;
- het samenwerken met alle daarvoor in aanmerking komende (overheids)instanties, subsidiënten, producenten, gezelschappen, onafhankelijke dansmakers en maatschappelijke organisaties in binnen- en buitenland.

Hoofdlijnen beleidsplan
Als u hier klikt opent het plan.

Bestuurssamenstelling

Bestuur
Erik Backer
Nynke de Haan
Pieter Zeeman

Artistiek Directeur
Anita van Dolen

Jaarverslag Julidans 2022
Als u hier klikt vindt u een beschrijving van de activiteiten van Julidans 2022.

Financiële verantwoording Julidans 2022
Als u hier klikt opent de financiële verantwoording van Julidans 2022.

Standaardformulier publicatieplicht ANBI Julidans 2022
Als u hier klikt opent het standaardformulier publicatieplicht ANBI van Julidans 2022.

Jaarverslag Julidans 2021
Als u hier klikt vindt u een beschrijving van de activiteiten van Julidans 2021.

Financiële verantwoording Julidans 2021
Als u hier klikt opent de financiële verantwoording.

Beloningsbeleid
Door de alliantie met Internationaal Theater Amsterdam is de toepassing van de WNT op Stichting Julidans niet van toepassing. Het bezoldigingsmaximum wordt niet gehaald; de medewerkers die werken aan Julidans worden op freelance basis ingehuurd of zijn in dienst van ITA en worden gedetacheerd aan Stichting Julidans (waaronder ook de directeur). Voor zowel de medewerkers in dienst van ITA als freelancers worden de salarissen bepaald volgens de cao Toneel en Dans.

Leden van de bestuur ontvangen voor de uitoefening van hun functie geen beloning. Kosten die door leden worden gemaakt in de uitoefening van hun functie worden op declaratiebasis vergoed.